امشب عقد تنها داداشمه ...

خب مث هر خواهر دیگه ای هم خوشحالم هم پر از بغض ...

دایم بی داختیار اشکام میریزه .. 

حتی خرگوشی هم پر از گریه است .. دلش برای نازی تنگ میشه ..

+ اردیبهشته .. و از خدا میخوام زندگیت همیشه بهشتی باشه ..

++ میلاد مولا علی ِ .. و از خدا میخوام همیشه مولا پشت و پناه زندگی و لحظه هات باشه ...

+++ الهی خوشبخت بشی همه کس آبجی..

منبع : تا سطر آخر این قصه صبر کن ...!شب میلاد است و مولود است و جشن و شادی و ...
برچسب ها :